Formulář

BABY CLUB CHOBOTNIČKA

PŘIHLÁŠKA DO KURZU PLAVÁNÍ

*                       KOJENCŮ A BATOLAT       *  PŘEDŠKOLNÍCH / ŠKOLNÍCH DĚTÍ

Jméno  a příjmení dítěte : …………………………………………….……

Datum narození :…………………………. Zdrav. poj……..….……..……

Jméno, příjmení, bydliště rodičů:………..........…………………………

………………………………………………..…..Telefon:…..……..……….

E-mailová adresa:……………………………………………………..……

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte:………………………………………………..

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Já níže podepsaná/ý……………………………………vyjadřuji výslovný souhlas BABY CLUBU CHOBOTNIČKA k shromažďování a zpracování osobních údajů, týkajících se mé osoby a mého dítěte………………………………………..,uvedeného v této přihlášce pro účely evidence klientů kurzu plavání. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s ustanovením§ 11 zákona č.101/2000 Sb. V platném znění o ochraně osobních údajů řádně informována o zpracování osobních údajů v souvislosti s účasti v kurzu plavání.

-    Do ceny kurzu je zahrnuto: 30 minut výuky plavání, 30 minut adaptace dítěte před a po lekci

-    Cenou za 1.lekci se rozumí -pobyt jednoho rodiče a jednoho dítěte

-    Kursovné je nevratné a nepřevoditelné na jiné dítě¨

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem byl/a   seznámen s podmínkami a provozním řádem vztahující se na účast v kursu plavání.

souhlasím – nesouhlasím s použitím fotografií -videosnímku mého dítěte pro obnovu webových stránek  bc.chobotnička.eu – prezentaci BC.Chobotnička

Podpis:…………………………….         Dne:……………………

  

 

Bc.Chobotnicka PŘIHLAŠKA

žádos o zaslání přihlášky s informacemi
Bc.Chobotnicka PŘIHLAŠKA
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a nula 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).