Plavání - Sareza

  Od 6 měsíců do 3 let

  • plavání probíhá ve „Vodním světě“- Sareza (bývalá Čapkárna), v prostorách vodoléčby
  • lekce trvá 30 minut +pobyt v odpočívárně/herně  
  • 5 dětí ve skupince
  • po plavání se maminky mohou s dětmi zadaptovat v herně, zároveň se občerstvit před odchodem domů
  • procvičování základních plaveckých dovedností (splývání, orientaci ve vodě, dýchání do vody) hravou formou s využitím plaveckých pomůcek
  • pobyt  dětí ve vodě má stimulující efekt na zvýšení koncentrace, pozornosti, vnímací schopnosti a rozvoj motorických dovedností, zlepšení sociálního, citového a fyzického vývoj
  • nově zrekonstruované prostor
  • teplota vody 30 - 32°
  • 1lekce = 30  minut v bazénu / + pobyt v herně
  • cena: 2 100,- / 10 lekcí
  • termíny: v  PO nebo ST od 8:30 do 12:30
  • prosíme všechny rodiče, aby si na bazény nosili vlastní kladku na uzamčení šatní skříňky