Plavání - Sareza

  Od 6 měsíců do 3 let

  • plavání probíhá ve Vodním světě!!! Sareza (bývalá Čapkárna), v prostorách vodoléčby
  • lekce trvá 30 minut + pobyt v odpočívárně/herně  
  • 6 dětí ve skupince
  • po plavání se maminky mohou s dětmi zadaptovat v herně, zároveň se občerstvit před odchodem domů
  • procvičování základních plaveckých dovedností (splývání, orientaci ve vodě, dýchání do vody) hravou formou s využitím plaveckých pomůcek
  • pobyt  dětí ve vodě má stimulující efekt na zvýšení koncentrace, pozornosti, vnímací schopnosti a rozvoj motorických dovedností, zlepšení sociálního, citového a fyzického vývoje
  • nově zrekonstruované prostory
  • teplota vody 30 °C - 32 °C
  • 1 lekce = 30  minut v bazénu / + pobyt v herně
  • cena: 2.500,- Kč / 10 lekcí